Microsoft Silverlight 5.1.50918.0

Microsoft Silverlight 5.1.50918.0

Microsoft – 12,5MB – Freeware – Android Windows
ra khỏi 491 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Silverlight về cơ bản là gì khác hơn là của Microsoft tầm nhìn của một cross-trình duyệt, cross-nền tảng plug-in được thiết kế để là nguồn gốc của kinh nghiệm người dùng trực tuyến phong phú và để đuổi ra Flash từ vị trí thống trị hiện tại của nó trên thị trường. Và khi công ty Redmond cross-nền tảng cho biết họ thực sự có nghĩa là nó.
Microsoft tiết lộ rằng nó không phải lập kế hoạch để tận dụng cơ sở hạ tầng Windows Update hiện có để làm cho có sẵn Silverlight để tất cả người dùng của hệ điều hành Windows. Một động thái nào cho Silverlight ngay lập tức và tổng số truy cập vào cài đặt cơ sở gần 1 tỷ người sử dụng và sẽ làm cho nó phổ biến như là của Adobe Flash. Thay vào đó, công ty Redmond đã ra mắt một số các dự án trong nhà để đẩy công nghệ, cũng như khai thác các đối tác để hỗ trợ.

Tổng quan

Microsoft Silverlight là một Freeware phần mềm trong danh mục Phát triển mạng được phát triển bởi Microsoft.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 56.769 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Microsoft Silverlight là 5.1.50918.0, phát hành vào ngày 16/01/2019. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 09/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 5.1.50918.0, được sử dụng bởi 56 % trong tất cả các cài đặt.

Microsoft Silverlight đã chạy trên hệ điều hành sau: Android/Windows. Tải về tập tin có kích thước 12,5MB.

Người sử dụng của Microsoft Silverlight đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Microsoft Silverlight!

Cài đặt

người sử dụng 56.769 UpdateStar có Microsoft Silverlight cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản